Główna Strona - http://stanislaw.ca

 

DUSZPASTERZE PARAFII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI:

Proboszcz: O. Jan Wądołowski, OMI    -    Wikariusz: O. Antoni Ludwiczak, OMI

 

 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 DZISIAJ ODBYŁ SIĘ JUBILEUSZ 95-LECIA

 PARAFII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W TORONTO

October - 22 - październik, 2006

 

Psalm:  Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

 

Pierwsze czytanie:     Księga Izajasza  53:10-11;

Drugie czytanie:          List do Hebrajczyków 4:14-16;

Ewangelia:                  Św. Marka 10:35-45.

 

Historia parafii Św. Stanisława Kostki dotyczy okresu po zakupie wcześniej istniejącego budynku kościoła przez Eugene'a O'Keefa w roku 1911.  Według informacji  wyrytej  w kamieniu  węgielnym,  wbudowanym  w  północno-wschodnim  narożniku  kościoła, oryginalnie budynek  główny  i  sala  parafialna  wybudowane zostały w roku 1879

jako "West Presbyterian Church".   Historia naszej parafii rozpoczyna się od dnia  zakupu, przebudowy i oddania kościoła w ręce polskiej społeczności w Toronto. Ogólny zarys wydarzeń w parafii, będących odzwierciedleniem sytuacji w Kanadzie i na świecie, ukazujący jedność parafian, która pozwoliła na przetrwanie burz dziejowych,

jak pierwszą  i drugą  wojnę  światową można znaleźć na stronie internetowej http://www.ststanislauschurch.org W przedsionku naszego kościoła znajduje się tablica z napisem: "Kościół ten, poświęcony św. Stanisławowi Kostce, a poprzednio znany jako Western Presbyterian Church, został nabyty i  przerobiony dla użytku Polaków w Toronto

w dniu 15 kwietnia, 1911 r., przez Prywatnego Szambelana Jego świątobliwości, Papieża Piusa X, Eugeniusza 0'Keefe i jego córkę Helenę McLean French. Akt ten, wypływający z wiary i miłości, zachowają Polacy  we wdzięcznej  pamięci".

 

  Sedecznie witamy na dzisiejszej Uroczystości Jubileuszowej naszej parafii Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Richard J. Grecco, który jest biskupem pomocniczym w Archidiecezji Toronto.  Ks. Biskup przewodniczy dziękczynnej Mszy św. o godz. 11:00. Serdecznie witamy również Przewielebnego O. Janusza Błażejaka, OMI – Prowincjała Prowincji Wniebowzięcia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, O. Rudy Nowakowski, OMI, O. Jana Mazur, OMI oraz Siostry Felicjanki. Witamy także przedstawicieli  Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Okręg Toronto, Archidiecezji Toronto, St. Stanislaus – St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union, Turner & Porter Funeral Directors, Polonijne Media oraz wszystkich zgromadzonych Gości i  Parafian. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszej parafii.

----------------------------------------

The abbreviated history outlined on two web pages http://www.ststanislauschurch.org consists of  only the trials of the parish after the procurement of the property by Eugene O'Keefe in 1911. The original church and parish hall had been built in 1879, as indicated by a  date stone on the northeast corner of the church building,  was known as West Presbyterian Church.  Our parish history begins after the purchase , remodelling and transition to the Polish community. The history does not go into extensive  detail, it merely highlights the major events taking place in that period. Whether it be World War I, or the depression, or World War II, the parish history mirrors that of what was taking place in Canada and the world in this turbulent period, and how parishioners stood together to meet and overcome these challenges. In the narthex of St. Stanislaus church there is fixed to the wall a bronze plaque with this legend: "This church, now dedicated to St. Stanislaus Kostka and formerly known as the Western Presbyterian Church, was purchased and remodeled for the Polish congregation of Toronto on the 15th of April 1911, by Eugene O'Keefe, Private Chamberlain to His Holiness Pope Pius X, and by his daughter, Mrs. Helen McLean French. This act of charity and devotion to Almighty God will ever be remembered with fervent prayers by the grateful Polish People".

     We welcome His Excellency Bishop Richard J. Grecco, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Toronto, who is as a main celebrant for Jubilee Mass at 11:00 a.m. and Very Rev. Fr. Janusz Blazejak, OMI, Provincial of Assumption Province of the Missionary Oblates of Mary Immaculate. We would like also to greet all the concelebrants of today’s Thanksgiving Mass. We welcome all the Felician Sisters. We would like also to thank all the representatives of the Polish and Canadian Community: Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, Polish Canadian Congress – Toronto Branch, Archdiocese of Toronto, St. Stanislaus – St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union, Turner & Porter Funeral Directors & the Media for their participation in today’s celebration. We warmly welcome all the Guests and parishioners present at our Jubilee Mass of Thanksgiving.

----------------------------

 

 INTENCJE  MSZALNE  /  MASS  INTENTIONS

 

SOBOTA / SATURDAY – 21 października / October:

5:00 PM – Nabożeństwo Różańcowe – Różaniec – Trzeci Zakon – po polsku

5:30 PM – 1. Za ++ Krzysztofa Skrok, Eugenię i Jana – Rodzina

                 2. Za + Mieczysława Sidorczuka – Helena Białkowska

 

XXIX NIEDZIELA / 29 SUNDAY – 22 października / October:

JUBILEUSZ 95-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

95th ANNIVERSARY OF ST. STANISLAUS KOSTKA PARISH

9:00 AM – Nabożeństwo Różańcowe – Różaniec – Wszyscy

9:30 AM Za + Jadwigę Tuszyńską (rocz.) - Syn

11:00 AM – Jubileuszowa Dziękczynna - Jubilee Thanksgiving Mass.

12:30 PM – For + Andrzej Watroba – Son & Family

 

PONIEDZIAŁEK / MONDAY – 23 października / October:

6:30 PM – Nabożeństwo Różańcowe – Różaniec – Chór Św. Cecylii „Echo” – po polsku

7:00 PM – Za + Ludwikę  Nowak – Mąż  z synami

 

WTOREK / TUESDAY – 24 października / October:

6:30 PM – Nabożeństwo Różańcowe – Różaniec – Towarzystwo Różańcowe – po polsku

7:00 PM – Za ++ męża, rodziców  z  obojga  stron oraz  braci – Maria  Micek

 

ŚRODA / WEDNESDAY – 25 października / October:

10:00 AM - 1.  Za ++ rodziców Franciszka i Władysławę Jabłońskich; Włodzimierza i  Edytę  Raczkowskich oraz  rodzeństwo  Zygmunta  i  Annę – Maria  Raczkowska

                    2.  Za + Helenę  Tokarską – Siostra  Maria  z  rodziną. Po Mszy św. – Różaniec – Klub Seniora – po polsku

6:30 PM – Rosary – Youth Group & Knights  of  Colombus

7:00 PM – Mass  in  English

 

CZWARTEK / THURSDAY – 26 października / October:

6:30 PM – Nabożeństwo Różańcowe – Różaniec – Sodalicja Mariańska – po polsku

7:00 PM - 1.  Za + Leokadię, rodziców, brata i siostrę – Stanisław  Aleksiun

                  2.  Za + Michała  Fajkiel  -  Żona  i  córka

 

PIĄTEK / FRIDAY – 27 października / October:

   6:30 PM – Nabożeństwo Różańcowe – Różaniec – Komitet Parafialny i Towarzystwo Imienia Jezus

   7:00 PM - 1.  Za ++ Franciszka  i  Józefę  Banel – Rodzina

                     2.  Za + Józefa Taborowskiego – Jan  Rygiel z rodziną

 

SOBOTA / SATURDAY – 28 października / October:

5:00 PM – Nabożeństwo Różańcowe – Różaniec – Trzeci Zakon – po polsku

5:30 PM - Za + Tadeusza  Wrzosek – Żona

 

30  NIEDZIELA / 30 SUNDAY – 29 października / October:

9:00 AM – Nabożeństwo Różańcowe – Różaniec – Wszyscy

9:30 AM – Za ++ Bronisławę  i  Zygmunta  Jankowski – Syn  Piotr  z  rodziną

11:00 AM – Suma:  Za poległych i zmarłych Polskich lotników Skrzydło-Warszawa - Zarząd

12:30 PM – In thanksgiving on the wedding anniv. of Czester & Genowefa Ozimek – children & grandchildren

 

BÓG  ZAPŁAĆ ...

za wszystkie ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na drugą składkę. Na potrzeby naszej parafii zebraliśmy $1,297.00

 

ŻYWY RÓŻANIEC

z udziałem członków organizacji parafialnych, dzieci i młodzieży z Polskiej Szkoły odbędzie  się  w sobotę, 28  października o godz. 4:30 wieczorem.  Zachęcamy  wszystkich  do  udziału.

 

„WYPOMINKI” MODLITWĄ ZA ZMARŁYCH

Kopertki na wypominki są  wyłożone  w  przedsionku  kościoła.  Msze św. za zmarłych będą odprawione w dzień Wszystkich Świętych o godz. 10:00 rano (po polsku) i o 7:00 p.m. (po polsku i angielsku); w Dzień Zaduszny o godz. 10:00 rano i 7:00 wieczorem (po polsku).

 

Modlitwy na cmentarzach

z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego w przyszłą niedzielę, 29 października, 2006 będziemy odmawiać różaniec na następujących cmentarzach w Toronto i okolicach:

Mount Hope - 15:00 - St. Stanislaus Church,Toronto;

Park Lawn - 15:00 - St. Casimir’s Church, Toronto;

Sanctuary - 15:00 - St. Casimir’s Church – Toronto;

Holy Cross - 15:30 - St. Casimir’s Church, Toronto;

Pine Hills - 15:00 - Our Lady Queen of Poland, Scarborough;

Assumption - 16:00 - St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga;

Mount Peace - 15:30 - St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga;

St. John’s - 16:00 - St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga;

St. Mary’s - 16:00 - St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga;

Meadowvale - 14:30 - St. Eugene de Mazenod Church, Brampton;

Queen of Heaven - 14:30 - St. Eugene de Mazenod Church, Brampton.

Do wspólnej modlitwy zachęcamy wszystkich, również  tych, których  bliscy  spoczywają  na  cmentarzach  w  Polsce  i  na całym  świecie.

 

NIEDZIELA MISYJNA - WORLD MISSION SUNDAY

w niedzielę, 29 października 2006 podczas każdej Mszy św. będzie zbierana druga składka na potrzeby Misji i misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach świata. Jest wiele krajów na świecie, w których ludzie nie znają Boga i nauki Chrystusa o zbawieniu.  Wspierając składkę przyczynimy się, aby słowo i orędzie Boże mogło być głoszone na  wszystkich krańcach ziemi. Kopertki są  wyłożone  w  przedsionku  kościoła.

  

JUBILEUSZE  MAŁŻEŃSKIE

w niedzielę, 19 listopada, 2006 na Mszy św. o godz. 11:00 będziemy obchodzili w naszej parafii Jubileusze Małżeńskie.  Serdecznie zapraszamy wszystkich małżonków, którzy w tym roku obchodzili lub będą odchodzić  jubileusz  małżeństwa: 10-lecia, 20-lecia, 25-lecia, 30-lecia, 40-lecia, 45-lecia, 50-lecia i wyżej.

 

ZEBRANIA  ORGANIZACJI  PARAFIALNYCH:

CHÓR  ŚW.  CECYLII "ECHO" -  poniedziłek, 23 października  po  Mszy św. wieczornej.

KLUB  SENIORA - środa, 25 października o godz. 10:00 rano Msza św., a  następnie  różaniec i spotkanie  w  sali.

SODALICJA  MARIAŃSKA – niedziela, 29 października  po  Mszy św. o godz. 9:30 rano.

 

29th SUNDAY IN ORDINARY TIME

 

 – October 22, 2006

 

TODAY 95th ANNIVERSARY OF

 

ST. STANISLAUS KOSTKA PARISH

 

Psalm: Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

 

The abbreviated history outlined on two web pages http://www.ststanislauschurch.org consists of  only the trials of the parish after the procurement of the property by Eugene O'Keefe in 1911. The original church and parish hall had been built in 1879, as indicated by a  date stone on the northeast corner of the church building,  was known as West Presbyterian Church.  Our parish history begins after the purchase , remodelling and transition to the Polish community. The history does not go into extensive  detail, it merely highlights the major events taking place in that period. Whether it be World War I, or the depression, or World War II, the parish history mirrors that of what was taking place in Canada and the world in this turbulent period, and how parishioners stood together to meet and overcome these challenges. In the narthex of St. Stanislaus church there is fixed to the wall a bronze plaque with this legend: "This church, now dedicated to St. Stanislaus Kostka and formerly known as the Western Presbyterian Church, was purchased and remodeled for the Polish congregation of Toronto on the 15th of April 1911, by Eugene O'Keefe, Private Chamberlain to His Holiness Pope Pius X, and by his daughter, Mrs. Helen McLean French. This act of charity and devotion to Almighty God will ever be remembered with fervent prayers by the grateful Polish People".

     We welcome His Excellency Bishop Richard J. Grecco, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Toronto, who is as a main celebrant for Jubilee Mass at 11:00 a.m. and Very Rev. Fr. Janusz Blazejak, OMI, Provincial of Assumption Province of the Missionary Oblates of Mary Immaculate. We would like also to greet all the concelebrants of today’s Thanksgiving Mass. We welcome all the Felician Sisters. We would like also to thank all the representatives of the Polish and Canadian Community: Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, Polish Canadian Congress – Toronto Branch, Archdiocese of Toronto, St. Stanislaus – St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union, Turner & Porter Funeral Directors & the Media for their participation in today’s celebration. We warmly welcome all the Guests and Parishioners present at our Jubilee Mass of Thanksgiving.

 

PRAYING  THE  Rosary IN ENGLISH

In October, every Wednesday at 6:30 p.m.; Mass in English will follow the rosary.

 

PRAYERS FOR OUR DECEASED

On All Saints Day, November 1st 2006 at the 7:00 p.m. English & Polish Mass we will pray for all the faithful departed. Remember All Souls Day - Remembrance envelopes are laid out in the foyer of the church. Please write the names of your deceased and  placed the envelope in the basket during the Sunday collection.  On All Saints Day all the envelopes will be placed on the altar and the Holy Mass will be offered for all the souls.

 

WORLD MISSION SUNDAY

Sunday, October 22nd is the World Mission Sunday 2006. Due to the celebration of the 95th anniversary of our church, which will take place next Sunday, we will celebrate the World Mission Sunday on October 29th. Much of missionary work takes place in very poor countries without ordinary resources for Church development. Each of us shares in the responsibility to make the Gospel of Jesus known.  Please offer the financial  help  that  your  means  allow. Envelopes are laid out  in the foyer of the Church.

 

THE CARDINAL’S DINNER

the 27th Annual Cardinal’s Dinner will be held Thursday, November 9th at the Metro Toronto Convention Centre. Ticket $175.00 each & tax credit receipts will be issued. Dress – Black Tie or Business Suit. For tickets please call: Committee Headquarters - 416-863-1215.